Starting from
฿600.00 บาท
รายปี
Standard Email
 • เหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มต้นใช้อีเมล์เพื่อธุรกิจ

 • พื้นที่อีเมล 5 GB ต่อบัญชี

 • ราคา 600 บาท/บัญชี/ปี

 • มีระบบป้องกันไวรัส

 • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

 • รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser

 • รองรับการใช้งาน POP & IMAP

 • ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%

 • Starting from
  ฿1,200.00 บาท
  รายปี
  Enterprise Email
 • เหมาะสำหรับองค์กรระดับเอนเตอร์ไพรส์

 • พื้นที่อีเมล 30 GB ต่อบัญชี

 • ราคา 1,200 บาท/บัญชี/ปี

 • มีระบบป้องกันไวรัส

 • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

 • รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser

 • รองรับการใช้งาน POP & IMAP

 • ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%