บริการอีเมลสำหรับธุรกิจ - สร้างอีเมล @yourdomain.com

ระบบอีเมลที่สมบูรณ์ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจคุณ

Business Email

  • เหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มต้นใช้อีเมล์เพื่อธุรกิจ

  • พื้นที่อีเมล 5 GB ต่อบัญชี

  • มีระบบป้องกันไวรัส

  • ใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง Android และ iOS

  • รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser

  • รองรับการใช้งาน POP & IMAP

  • ป้องกันอีเมลเป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) / ป้องกัน IP ไม่ติด Blacklist 100%

  • ราคา 600 บาท/บัญชี/ปี