บริการดูแลเว็บไซต์

หมดกังวลเรื่องการดูแลเว็บไซต์ ใช้บริการดูแลเว็บไซต์กับเรา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ดูแลเว็บไซต์บริษัท - Plan XS

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

สำรองข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

ดูแลเว็บไซต์บริษัท - Plan S

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

สำรองข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

 • 1 ครั้ง/เดือน
  อัพเดทข้อมูล
 • 3 หน้า/เดือน
  หน้าอัพเดท
ดูแลเว็บไซต์บริษัท - Plan M

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

สำรองข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware

แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

ดูแลเว็บไซต์บริษัท - Plan L

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

สำรองข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware

แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์

เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์

เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

 • 2 ครั้ง/เดือน
  อัพเดทข้อมูล
 • 5 หน้า/เดือน
  หน้าอัพเดท
ดูแลเว็บไซต์บริษัท - Plan XL

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

สำรองข้อมูล 3 ครั้ง/เดือน

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware

แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์

เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์

เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

 • 3 ครั้ง/เดือน
  อัพเดทข้อมูล
 • 10 หน้า/เดือน
  หน้าอัพเดท
ดูแลเว็บไซต์ e-Commerce - Plan XS

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

 • 1 ครั้ง/เดือน
  สำรองข้อมูล
ดูแลเว็บไซต์ e-Commerce - Plan S

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

 • 1 ครั้ง/เดือน
  สำรองข้อมูล
 • 1 ครั้ง/เดือน
  อัพเดทข้อมูล
 • 3 หน้า/เดือน
  หน้าอัพเดท
 • 15 รายการ/เดือน
  ลงสินค้า
 • 1 ครั้ง/เดือน
  ออกโปรโมชั่น
ดูแลเว็บไซต์ e-Commerce - Plan M

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware

แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

 • 1 ครั้ง/เดือน
  สำรองข้อมูล
 • 1 ครั้ง/เดือน
  ออกโปรโมชั่น
ดูแลเว็บไซต์ e-Commerce - Plan L

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware

แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์

เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์

เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

 • 2 ครั้ง/เดือน
  สำรองข้อมูล
 • 2 ครั้ง/เดือน
  อัพเดทข้อมูล
 • 5 หน้า/เดือน
  หน้าอัพเดท
 • 20 รายการ/เดือน
  ลงสินค้า
 • 1 ครั้ง/เดือน
  ออกโปรโมชั่น
ดูแลเว็บไซต์ e-Commerce - Plan XL

ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์

ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม

ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง

แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์

ติดตั้ง Google Analytics

เพิ่มระบบป้องกัน spam

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack

แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware

แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์

ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS

เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์

เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์

 • 3 ครั้ง/เดือน
  สำรองข้อมูล
 • 3 ครั้ง/เดือน
  อัพเดทข้อมูล
 • 10 หน้า/เดือน
  หน้าอัพเดท
 • 30 รายการ/เดือน
  ลงสินค้า
 • 1 ครั้ง/เดือน
  ออกโปรโมชั่น